Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie pan dyrektor Piotr Laska rozpoczął uroczystą akademię. W tym dniu zostały również przyznane nagrody Wójta Gminy Dziemiany w dziedzinie edukacji i sportu. Uczniowie klasy V przygotowali krótki występ artystyczny.

Na zakończenie uroczystości dyrektor wręczył  świadectwa z wyróżnieniem  oraz  nagrody książkowe. Rodzice uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w turnieju o puchar Tymbarku w finale w Warszawie otrzymali od dyrektora listy gratulacyjne.

 

0002

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018