Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie pan dyrektor Piotr Laska rozpoczął uroczystą akademię, w czasie której odbyła się przysięga na sztandar szkoły uczniów klasy VI oraz przekazanie sztandaru klasie młodszej.

0008

 

0010

 

0011

W tym dniu zostały również przyznane nagrody Wójta Gminy Dziemiany w dziedzinie edukacji i sportu.

0009

Uroczystą akademię uatrakcyjnił występ absolwentów, którzy najpierw zatańczyli „Poloneza”, następnie przygotowali koncert życzeń dla nauczycieli. Młodsi koledzy pożegnali szóstoklasistów w sposób humorystyczny.

0012

0001

0013

Na zakończenie uroczystości dyrektor wręczył wszystkim absolwentom świadectwa i pamiątkowe albumy oraz pozostałym uczniom nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. uczniowie młodszych klas otrzymali plakietki wzorowego ucznia.

0014

0002

Jak co roku spośród absolwentów został wyłoniony najlepszy uczeń szkoły. W tym roku były to dwie uczennice: Wiktoria Turzyńska i Martyna Trzebiatowska.

0015

Rodzice absolwentów otrzymali od dyrektora podziękowanie za dobre wychowanie dzieci.

0005

Dyrektor podziękował również rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym byli bardzo pomocni w realizacji przeróżnych zadań szkolnych.

0004

Na pamiątkę po sobie VI klasa wraz z wychowawczynią panią Romaną Synak posadziła krzew obok poprzedniego rocznika opuszczającego nasza szkołę.

0006

0007