Uczniowie klasy szóstej i ósmej w dniach 24,25,26 kwietnia uczestniczyli w turnusie edukacyjnym w Błękitnej Szkole we Władysławowie. Pobyt rozpoczął się  na Helu, w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Nasi wychowankowie uczestniczyli w warsztatach pt.: „Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska” –  zajęciach poświęconych m.in. fokom bałtyckim i morświnom. Uczniowie poznali bioróżnorodność Bałtyku oraz zagrażające mu niebezpieczeństwa.   Wzięli również udział w zajęciach terenowych na temat „Bałtyk –żywe laboratorium przyrody”. Dzieci odwiedziły przepiękny Rezerwat Przyrody w Wąwozie Chłapowskim. Kolejne zajęcia miały wielopłaszczyznowy charakter na temat „Gawędy o drzewach”, którą, ku naszemu zaskoczeniu, poprowadził pochodzący z Dziemian Pan Artur Eichmann. Wieczorem, przy wspólnym ognisku, podsumowaliśmy nasz pobyt w Nadmorskim Parku Krajobrazowym oraz poszliśmy na spacer aby podziwiać Latarnię Morską na Rozewiu.

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim pracownikom Błękitnej Szkoły we Władysławowie jak i wykładowcom za niezapomniane lekcje przyrody, a w  szczególności Pani Lucynie Bizewskiej za opiekę nad naszą grupą.