5 października 2018 r. uczniowie klas piątych wzięli udział w wycieczce rowerowej do Zielonej Szkoły w Schodnie na zajęcia edukacyjne przygotowane przez WPK  „Czas na grzyby”. Podczas zajęć zapoznali się z zasadami rozpoznawania i zbierania grzybów. Następnie odbyły się zajęcia w terenie w czasie których zbierali grzyby oraz zapoznali się z gatunkami porostów. Po zakończeniu zbierania grzybów odbyły się różne konkursy związane z tą tematyką. Rozstrzygnięto także wcześniej przeprowadzone konkursy w szkołach. Zajęcia zakończyły się przygotowanym posiłkiem przy ognisku.