Szkoła Podstawowa w Kaliszu imię generała  Stanisława Sosabowskiego otrzymała 8 maja 1998r. Była pierwszą szkołą na naszym terenie, która otrzymała to zaszczytne imię. Obecnie do szkoły  uczęszcza 120 uczniów, którzy uczą się w 8 oddziałach. Nad  ich kształceniem pracuje 14 nauczycieli, którzy służą radą i wsparciem każdemu uczniowi. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową, w skład której wchodzą sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, z dostępem do Internetu, biblioteka szkolna. W czerwcu 2012 r. zostało włączone do szkolnego użytku boisko szkolne z 60 m bieżnią.
W ramach projektu „Radosna Szkoła” powstał plac zabaw. Nasza szkoła bierze udział w takich projektach jak5 porcji warzywowoców lub soku”, „owoce w szkole”,
„Wiatr w żagle” czy „Bezpieczna szkoła”.
W naszej szkole prócz dwóch języków obcych angielskiego i niemieckiego można uczyć się języka naszej mniejszości narodowej – języka kaszubskiego, na który uczęszcza zdecydowana większość uczniów.