Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
przewodnicząca:
Filip Janta (kl. VIII)
z-ca przewodniczącej:
Karolina Literska (kl.VIII)
członkinie:
Marcin Pażątka Lipiński (kl.VIII)
Karina Mazurkiewicz (kl.VII)
Mikołaj Janta (kl.VII)

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Beata Laska

0007