Rada rodziców 2015/2016

Monika Strycharz – przewodnicząca
Gabriela von Domaros – sekretarz
Sylwia Schutz – skarbnik
Aleksandra Rekowska
Dagmara Jedynak
Komisja rewizyjna:
Magdalena Kaszubowska
Karolina Żywicka
Iwona Turzyńska

składka w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 30,- złotych