Uczniowie klasy piątej w ramach projektu Pomorskie –dobry kurs na edukację. Kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. Uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, które odbyły się 17 czerwca w Muzeum Morskim na Ołowiance. Zajęcia były w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy poświęcony  budowie okrętów na przełomie wieków oraz ich zastosowaniu w żegludze rzecznej i morskie. Szczególną uwagę zwrócono na ginące zawody związane z budową statków i ich zastosowaniem, jak i wpływem handlu i żeglugi na rozwój gospodarczy państwa. Drugi blok tematyczny poświęcony był archeologii podwodnej. Uczniowie zapoznali się technicznym rozwojem sprzętu do nurkowania w głębinach morskich. Odkrywaniem stanowisk archeologicznych, ich zabezpieczaniem oraz eksploatowaniem.  Zajęcia miały charakter lekcji muzealnych. Na podsumowanie uczniowie  utrwalili świeżo zdobytą wiedzę na kartach pracy. Mieli także możliwość wystrzału z  armaty okrętowej oraz przebywania pod pokładem  XVI wiecznego statku. Uczniowie odbyli spacer zabytkowymi uliczkami grodu nad Motławą i zrobili pamiątkowe zdjęcie pod Fontanną Neptuna. Odwiedzili pracownię cukierniczą Ciuciu gdzie zakupili ręcznie wykonane słodkości.

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

 

W ramach tego projektu uczniowie pracowali w dwóch grupach projektowych. Podsumowanie zajęć i prezentacja odbyła się 25 czerwca.  Uczniowie przygotowali przedstawienie na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena „Mała syrenka”, które zatytułowali  „Bałtyckie syrenki”. Uczniowie sami napisali scenariusz przedstawienia, przygotowali dekoracje oraz kostiumy.

0001

0002

0003

0004

0005

0006