P1110399

mgr Piotr Laska – dyrektor, wychowanie fizyczne

mgr Maria Zabrocka – oddział przedszkolny

mgr Joanna Żywicka – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Joanna Szamocka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Laska – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Hanka Wirkus – pedagog, świetlica

mgr Kinga Kuczkowska – języka angielski

mgr Teresa Breza – język kaszubski, religia

mgr Romana Synak – język polski, biblioteka

mgr Andrzej Nakielski –  przyroda

mgr Mariusz Falkowski – religia, informatyka, technika

mgr Agnieszka Żywicka – świetlica, technika, informatyka

mgr Paulina Ostrowska – matematyka

mgr Jarosław Ginter – matematyka, informatyka

mgr Joanna Turzyńska – historia