mgr Jarosław Ginter – dyrektor szkoły – matematyka

mgr Maria Zabrocka – oddział przedszkolny

mgr Joanna Żywicka – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Joanna Szamocka – edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Beata Laska – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Hanka Wirkus – pedagog

mgr Kinga Kuczkowska – języka angielski, język niemiecki

mgr Teresa Breza – język kaszubski, religia

mgr Romana Synak – język polski, biblioteka

mgr Andrzej Nakielski –  przyroda, matematyka

mgr Mariusz Falkowski – religia, informatyka, technika

mgr Agnieszka Żywicka – świetlica, technika, informatyka

mgr Paulina Ostrowska – matematyka

mgr Joanna Turzyńska – historia

mgr Wiesława Popowska – biologia, przyroda

mgr Beata Prądzińska – język angielski, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe

mgr Anna Żywicka – język kaszubski

mgr Agnieszka Pobłocka – chemia

mgr Przemysław Kozłowski – wychowanie fizyczne

mgr Karolina Skwierawska – Bruska – fizyka, wychowanie fizyczne

mgr Adam Szejba – edukacja dla bezpieczeństwa