Koniec roku szkolnego to zazwyczaj czas podsumowań i rozstrzygnięcia różnych konkursów. Tak również było w tym roku. Podczas apelu dnia 25.06.2014 r. wielu uczniów otrzymało nagrody za najlepsze wyniki w kilku akcjach i konkursach.

„AS ORTOGRAFII”

Ten konkurs ortograficzny, przeznaczony dla klas I-III, odbył się 18 czerwca, a opiekę nad nim sprawowała pani Joanna Szamocka. Jego celem było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz sprawdzenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. W konkursie uczestniczyło 45 uczniów (z klasy I 16 uczniów, 15 z klasy II i 14 z klasy III). Uczestnicy pisali dyktando, pełne „pułapek” ortograficznych, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, uzupełniali luki w tekście. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

W klasie I najlepsi z ortografii okazali się:

I miejsce Zofia Schűtz

II Remigiusz Gutmann

III Maciej Kulas

Wiktoria Radtka

Agnieszka Liedtke

Z kolei w klasie II zwyciężyli:

I Wiktoria Stoltmann

II Mikołaj Janta

III Kamil Miloch

Natomiast w klasie III ASAMI Z ORTOGRAGII okazali się:

I Karolina Literska

II Julia Windorpska

III Marcin Pażątka- Lipiński

Wyżej wymienionym osobom oprócz dyplomów wręczono różne ciekawe nagrody.

0001

„Dialogi Jezusa w Ewangelii Janowej”

25 maja odbył się diecezjalny etap V konkursu biblijnego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Jego organizatorem była Diecezja Pelplińska oraz Parafia Ścięcia Jana Chrzciciela w Chojnicach, a opiekunem w naszej szkole był pan Mariusz Falkowski. W konkursie wzięły udział trzy uczennice z naszej szkoły, które uzyskały największą ilość punktów w etapie szkolnym tego konkursu:

I Wiktoria Turzyńska z klasy VI

II Zuzanna Trzebiatowska z klasy V

III Emilia Kryzel z klasy V.

0002

Zbiórka zużytych baterii

W Polsce co roku sprzedaje się około 400 mln baterii i akumulatorów przenośnych, co przekłada się na 10 tys. ton. Można to przeliczyć w ten sposób, że każdy zużywa 10 sztuk. Każda, nawet ta najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale takie jak cynk, lit, mangan, kadm, nikiel– mogą przedostać się do środowiska, zatruć glebę i wodę, a także nasze pożywienie. Selektywna zbiórka baterii i ich recykling ogranicza korzystanie z nieodnawialnych zasobów naturalnych. Nasza szkoła już kolejny raz bierze udział w akcji organizowanej przez spółkę Reba Organizacja Odzysku S.A. Uczniowie pod opieką pana Andrzeja Nakielskiego dbają o środowisko i planetę. Najbardziej aktywni z każdej klasy zostali wyróżnieni. Za zajecie II miejsca otrzymali dyplom, a za największą masę baterii uzbieraną w danej klasie książkę. Absolutnym rekordzistą szkoły został Paweł Zabrocki z klasy V.

0003

„Gżegżółka ma duży brzuch”

Organizatorem tego konkursu było wydawnictwo Granna i pani Agnieszka Żywicka. Opierał się on na grze „Quiz ortograficzny”. W konkursie brali udział uczniowie z klasy II i III. Szkoła otrzymała nieodpłatnie i bezzwrotnie od Granny kilka egzemplarzy gier do zapoznania się z normami. Po zapoznaniu się z regułami gry i przypomnieniu zasad ortograficznych, odbyły się eliminacje w poszczególnych klasach. Wytypowano zwycięzcę z każdej klasy, czyli klasowego mistrza ortografii oraz dodatkowe dwie osoby, czyli II i III miejsce. Następnie zorganizowano finał szkolny, w którym wyłoniono szkolnego mistrza ortografii oraz II i III miejsce. Nagrody w konkursie zasponsorowane przez wydawnictwo Granna otrzymali:

I Karolina Literska – III

II Dominika Wałdoch – III

III Marcin Pażątka-Lipiński – III

IV Kamil Miloch – II

V Mikołaj Janta – II

VI Daria Błaszkowska – II

0004

 

0002

Nakrętki dla Karolinki

Czwarta edycja akcji zbierania plastikowych nakrętek poświęcona była Karolinie Orlikowskiej, która urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Karolinka ma 3 lata, przebyła już 5 operacji. Konsekwencją jej wady urodzeniowej jest niedowład kończyn dolnych, wodogłowie wewnętrzne, wada wzroku, brak nerki prawej, pęcherz neurogenny. Aby dziewczynka mogła kiedyś chodzić potrzebuje ciągłych rehabilitacji. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunką akcji, panią Agnieszką Żywicką zbierali plastikowe nakrętki, miedzy innymi od napojów, mleka, kawy, a następnie przekazywali je rodzicom Karolinki. Przez cały rok szkolny 74 uczniów wspierało akcję, by zebrać łącznie ponad 444 kilogramy plastikowych nakrętek. Jest to największa jak dotąd masa, jaką udało się nam uzyskać. Wszyscy biorący udział otrzymali drobny wyraz wdzięczności za udzieloną pomoc. Najbardziej aktywni zbieracze (każdy przyniósł ponad 10 kilogramów) otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Uczennica, która zajęła I miejsce przyniosła ponad 55 kilogramów i jest to rekordowa ilość. Osoby, które zebrały najwięcej zakrętek:

I Wiktoria Reszka – 0B

II Remigiusz Gutmann – I

III Paweł Tołstyko – II

IV Michał Narloch – IV

V Wiktoria Żywicka – III

VI Katarzyna Mazurkiewicz – V

VII Wiktoria Turzyńska – VI

VIII Maksymilian Kraszkiewicz – V

IX Maciej Jakub Breza – VI

X Natalia Banaszak – I

XI Amelia Turzyńska – 0A

W roku szkolnym 2014/2015 mamy zamiar nadal kontynuować akcję zbierania nakrętek dla Karolinki, w związku z czym zapraszamy wszystkich do zbierania już teraz. Liczymy na Waszą pomoc.

0005

Nagrody za czytelnictwo książek

Wzorem lat ubiegłych na koniec roku szkolnego za aktywne czytelnictwo nagrodzono uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek. W każdej klasie doceniono po dwie osoby. Cele konkursu to między innymi zmobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy, rozbudzanie ich pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata, popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży, aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, kształtowanie gustów czytelniczych, podniesienie poziomu czytelnictwa. Opiekunem konkursu była pani Romana Synak, która dbała o to, by każdego ucznia zachęcać do czytania poprzez dobór właściwej i ciekawej lektury. Można śmiało powiedzieć po podsumowaniu ilości wszystkich przeczytanych książek, że dzieci z Kalisza, mimo szerokiej dostępności środków medialnych, nadal sięgają po książki dla przyjemności.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

0006

 

„Moje miasto bez elektrośmieci”

To autorski, ogólnopolski program edukacyjny, adresowany do gmin, ale korzystają z niego szkoły oraz społeczności lokalne. Jego celem jest wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak również całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich. W programie wzięła udział klasa trzecia, pod opieką pani Agnieszki Żywickiej. Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się miedzy innymi, czym są elektrośmieci, jakie działania należy podjąć, by nie zanieczyścić nimi środowiska, a także poznali różnice między świetlówką, żarówką i lampą ledową.

0001