0001

 

Dyrektor Szkoły

mgr Piotr Laska

0001

Samodzielny referent do spraw sekretariatu

mgr Anna Tuszkiewicz