Dyrektor Szkoły

mgr Jarosław Ginter

Samodzielny referent do spraw sekretariatu

mgr Anna Tuszkiewicz