BIBLIOTEKA CZYNNA

WYPOŻYCZALNIA
PONIEDZIAŁEK 8:55 – 9:40

WTOREK 10:45 – 12:35

ŚRODA 9:50 – 10:35

CZYTELNIA
WTOREK  3 i 4 godzina lekcyjna 9:50 – 11:30